• Analýzy monitoring a riadenie  firemnej energetiky
  • Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  • Centrálne meranie spotreby elektriny, plynu, vody….
  • Návrh úsporných opatrení odberov jednotlivých energií
  • Návrh a montáž monitorovacích  regulačných
    a riadiacich systémov odberov energií