Preskočiť na obsah
 • Dodávka, montáž, rekonštrukcie a údržba
  vyhradených technických  zariadení
 • Meranie a regulácia
 • Projektovanie
 • Inžinierska činnosť
 • Uskutočňovanie stavieb a ich zmien:
  Stavebné práce
  Práce vo výškach
 • Správa a údržba bytového a nebytového fondu
 • Pripájanie optických vlákien, zásuviek: bytové jednotky, domy, priemyselné haly atď.