Preskočiť na obsah

revádzka Miestnej distribučnej sústavy na vymedzenom území

Mlynské Nivy  Bratislava

Dodávka a distribúcia elektriny na vymedzenom území

Rozhodnutie 0099_2016_E   Cenník a podmienky za systémové služby a prevádzkovanie systému od 1.1.2016

Povolenie 2014E_0617   Elektroenergetika – distribúcia elektriny, dodávka elektriny od 1.1.2015

Obchodné podmienky 0007_2015 E-OP   Obchodné podmienky dodávky elektriny pri poskytovaní univerzálnej služby od 2.2.2015

Rozhodnutie 0095_2015_E   Cenník a podmienky  dodávky elektriny zraniteľným odberateľom, malé podniky od 1.1.2015

Rozhodnutie 0178_2015_E   Cenník Tarify za prístup do distribúcie a distribúcia od 1.1.2015

Prevádzkový poriadok 0004_2015_E-PP   Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej sústavy od 2.2.2015

Rozhodnutie 0025_2015_S-AP   Pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov  od 18.5.2015

Rozhodnutie 0079_2016_E   Cenník a  podmienky dodávky elektriny zraniteľným odberateľom, malé podniky od 1.1.2016

Štandardy kvality_Dodávka_XLS   Vyhodnotenie štandardov kvality – Dodávka elektriny 2015

Štandardy kvality_Distribúcia_XLS (1)  Vyhodnotenie štandardov kvality – Distribúcia elektriny 2015

Rozhodnutie 0147_2017_E

Rozhodnutie 0174_2017_E

Rozhodnutie pre ZSDIS 0016_2017_E Tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny pre užívateľov distribučnej sústavy

Rozhodnutie pre SEPS 0076_2017_E Tarify za systémové služby a podmienky ich uplatnenia

Rozhodnutie pre OKTE 0077_2017_E zrušené

Rozhodnutie 0326_2017_E  Tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny pre užívateľov distribučnej sústavy s výnimkou užívateľov v domácnostiach od 1.1.2017

Cenník dodávka elektriny pre zraniteľných odberateľov: Malý podnik cenník od 1.1.2017

Rozhodnutie 0369_2017_E  Všeobecné podmienky dodávky elektriny pre zraniteľných odberateľov od 1.1.2017

Rozhodnutie pre OKTE 0209_2017_E Tarify TPS a TSS od 1.1.2017

Štandardy kvality_dodávka_XLS  Vyhodnotenie štandardov kvality – Dodávka elektriny 2016

Štandardy kvality_Distribúcia_XLS Vyhodnotenie štandardov kvality – Distribúcia elektriny 2016

Štandardy kvality dodávka 2017 vyhodnotenie

Štandardy kavality distribúcia 2017 vyhodnotenie

Cenník Distribúcia elektriny od 1.1.2018

Rozhodnutie pre OKTE__0275_2018_E

Oznamenie_o_vyske_efektivnej_sadzby_odvodu_k_1.7.2018 (2)

Cenník Distribúcia elektriny od 1.1.2019

Cenník Dodávka elektriny pre zraniteľných odberateľov: Malý podnik od 1.2.2019

Rozhodnutie 0271_2019_E Všeobecné podmienky dodávky elektriny pre zraniteľných odberateľov od 1.2.2019

Rozhodnutie 0077_2019_E Tarify za prístup do DS a distribúcia elektriny od 1.1.2019

Rozhodnutie pre OKTE 0251_2018_E_ TSS a TPS od 1.1.2019

Štandardy kvality dodávka 2018 vyhodnotenie

Štandardy kvality distribúcia 2018 vyhodnotenie

Rozhodnutie 0252_2020_E pre OKTE tarify TPS a TSS od 01.01.2020

Rozhodnutie 0109_2020_E Tarify za prístup do DS a distribúcia elektriny od 01.01.2020

Rozhodnutie 0255_2020_E Všeobecné podmienky dodávky elektriny pre zraniteľných odberateľov od 10.01.2020

Cenník Dodávka elektriny zraniteľným odberateľom Malý podnik od 1.2.2020

DODAVKA STANDARDY KVALITY 2019

DISTRIBUCIA STANDARDY KVALITY 2019

UKONČENIE REGULOVANYCN ČINNOSTI – DODAVKA A DISTRIBUCIA ELEKTRINY 31.12.2022